dimecres, 30 de novembre de 2011

La seguretat del pacient: un deure dels centres sanitaris
Qui no ha llegit en premsa alguna vegada un titular d'aquest tipus: "A un pacient li amputen la cama bona" ​​o "Mor a la sala d'espera d'urgències abans de ser atesa" I un es pregunta: Com és possible que encara succeeixin coses d'aquest estil? Es podia haver evitat?
En la voràgine del dia a dia, els professionals sanitaris oblidem de vegades una premissa fonamental i categòrica: els éssers humans som fal · libles i, per tant, ens equivoquem. El problema és que, com "gairebé" mai passa res, pensem estar protegits per un halo d'immunitat i que, al final, els àngels de la guarda protegeixen a pacients i professionals. Cras error.
Els errors mèdics no són culpa de qui els comet (casos de negligència a part) sinó d'una concatenació d'errors en les barreres del sistema que pot culminar en un efecte advers de major o menor envergadura.
En els centres sanitaris, cada vegada es té més consciència de la possibilitat d'errors i, per tant, es treballa per minimitzar el risc que aquests ocorrin.
Per entendre l'evolució soferta per la gestió de la seguretat, ha estat fonamental el canvi de model experimentat en els últims lustres. D'un model centrat en la persona, culpabilitzador i reactiu a l'error, s'ha passat a un model centrat en el sistema, proactiu i que busca minimitzar els errors latents en les barreres del propi sistema.
L'objectiu fonamental dels plans de seguretat per a pacients consisteix a reforçar les barreres del sistema, del procés assistencial. Els professionals sanitaris han de rebre una formació bàsica i específica en funció del seu lloc de treball encaminada a consolidar la cultura de la seguretat en l'entitat. A més, al centre hi ha d'haver un sistema de notificació d'errors, amb un protocol d'actuació quan l'error s'ha produït i la implementació de les accions de millora derivades de l'anàlisi de l'esdeveniment advers.
Una de les línies estratègiques del nostre hospital és precisament la seguretat del pacient. La creació d'una comissió de seguretat ha estat el primer pas per implantar la cultura de la seguretat en l'organització. Un cop valorada l'activitat de la institució i seguint les directrius marcades per experts i administració, la comissió ha acordat dur a terme els següents projectes:
-Higiene de mans
-Prevenció dels errors de medicació
-Identificació de pacients
-Check list quirúrgic
-Control del dolor

Cada un d'aquests projectes té assignats un o diversos professionals encarregats de dur a terme les accions de millora que permetran a l'organització reduir el risc d'errors. El pla de seguretat està inclòs en el pla de qualitat de la institució regit pel cicle de la millora contínua.

dilluns, 28 de novembre de 2011

Receptes de salut: Posa't el casc


L’any passat va entrar en vigor una nova llei de trànsit, aprovada l’any 2009, que incloïa alguns aspectes relacionats amb l’ús de la bicicleta. Si comparem el nostre país amb la resta de països europeus, anem pel darrere tant en normativa com en generalització de l’ús de la bicicleta com a transport.
L’increment de l’ús de la bici comporta que siguem encara més prudents tant en el moment en què som ciclistes, com en el moment en què som conductors d’altres vehicles de motor i hem de compartir les vies públiques.
Pel que respecta als nens, ens agradaria ressaltar 3 aspectes:
 • En primer lloc és important ensenyar normes bàsiques de seguretat vial i les “regles del joc” en les diferents situacions: conductors, passatgers i vianants.
 • D’altra banda, en una biccicleta, només poden ser passatgers els menors de 7 anys que van asseguts en cadires homologades (i mai més d’un passatger per bici)
 • En darrer lloc, la importància del casc. La nova llei comet un error greu al no incloure l’obligatorietat del casc en totes les situacions. Actualment només és obligatori en vies interurbanes. Molts accidents es produeixen a la ciutat. Tingues en compte que les vorades són perilloses i que en col.lisió amb qualsevol altre vehicle sereu els perdedors. Posa’t el casc també per ciutat i sobretot, posa-l’hi al teu fill!


dimecres, 23 de novembre de 2011

Lactància materna: la importància de la informació


La lactància materna reuneix les característiques necessàries per ser el millor aliment que un nadó pot rebre, tant des del punt de vista nutricional i immunològic com pel fet que porta associats altres beneficis no menyspreables: és barata, la mare la porta a sobre (de manera que no cal transportar utillatge) i afavoreix el vincle materno-filial. Encara que les cifres actuals d’instauració i manteniment de la lactància materna s’han incrementat en els últims temps, és cert que les dades recollides pel Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría al 1997 recollien una prevalença de lactància materna als 4 mesos molt baixa, al voltant d’un 20%.
Són molts els motius que influeixen negativament en la instauració i el manteniment de la lactància materna. Podríem ressaltar dos: d’una banda l’escàs suport social –i en alguns casos familiar- de la mare que alleta i d’altra banda la manca d’informació tant en el període prenatal com postnatal.
La informació és fonamental, tant per a solucionar petits problemes (existents o que poden arribar) com perquè la mare sigui conscient per sobre dels dubtes i de les inseguretats que tota mare recent experimenta, que és perfectamente capaç d’alletar el seu fill.
Moguts per la necessitat de millorar la informació que les mares que alleten o que ho faran necessiten, s’incorpora a l’Hospital de Nens, la Dra. Paula Rodríguez, que és Consultora de Lactància Certificada per la IBCLE (International Board of Lactation Consultant Examiners).
La consulta estarà oberta els dimecres al matí i els divendres a la tarda per resoldre de forma personalitzada els problemas relacionats amb la lactància que us puguin sorgir.

dimarts, 15 de novembre de 2011

Els refredats en els nensEls refredats comuns, que els pediatres anomenem "infecció de vies respiratòries altes" són la malaltia més freqüent de l'ésser humà. De fet en els nens, ocasionen fins al 35% de l'absentisme escolar.
Es caracteritzen per ocasionar una inflamació aguda de la mucosa nasal i de la regió nasofaríngea.

Quina és la freqüència "normal" dels refredats?
La freqüència depèn de l'edat, però es considera "normal" que es produeixin entre 6 i 8 episodis per any, que solen estar concentrats en els mesos de més fred. En alguns nens, pot ser "normal" fins que es produeixin, 12 episodis a l'any! Per desesperació d'alguns pares ... .. Però per alguna raó potser el més recomanable és assumir que als nens petits sempre se'ls ha considerat "mocosos" i que potser una bona opció és "ignorar" els mocs i assumir-los com alguna cosa pròpia del nen petit.

Quins són els virus més freqüents?
Hi ha un gran nombre de virus que poden causar els refredats. Els més comuns i que causen un 30% dels casos, són els rinovirus, i d'ells hi ha més de 100 tipus. També trobem al virus parainfluenza, el virus respiratori sincitial, l'adenovirus, el coronavirus, el metapneumovirus, el virus de la grip, etc. La gran diversitat fa que puguem emmalaltir successivament, ja que encara que l'organisme "recordi" la infecció prèvia, el més probable és que sigui un virus diferent el que "ataqui".

Quins són els símptomes més habituals que presenten els nens refredats?
 • Obstrucció nasal i secreció (rinorrea). Ocasiona dificulta per menjar i per dormir i respiració bucal. L'afectació sol ser més intensa com més petit sigui el nen. El canvi en el color del moc no indica empitjorament o major gravetat.
 • Febre, que sovint és el motiu de consulta. Els refredats poden donar febre alta, encara que habitualment es manté per sota de 38,5 º C.
 • Tos irritativa, que pot mantenir fins a 7 o 8 dies des de l'inici del quadre.
 • Pot haver alguna adenopatia inflamada ("ganglis") a la zona cervical com a resposta immunitària.
 • Depenent de quin virus sigui responsable, poden associar símptomes digestius. A més hi ha nens amb facilitat per vomitar, i el moc acumulat a la gola fa que es produeixi el vòmit.
Quins tractaments podem utilitzar?

Els refredats es curen sols. No hi ha tractaments efectius contra els virus causants. De manera que els tractaments es limiten a tractar els símptomes.
 • Una bona hidratació és desitjable (aigua, sucs, etc)
 • Antitèrmics en el cas que hi hagi febre i / o malestar
 • Els antibiòtics no estan indicats
 • Els antitussígens tenen un paper limitat. La tos no deixa de ser un mecanisme de defensa pel manteniment de la neteja de l'arbre respiratori.
 • Rentats nasals amb sèrum fisiològic, que sovint són el tractament més efectiu encara que en el moment de realitzar-lo el nen se senti molest.
 • Els antihistamínics no tenen cap efecte beneficiós demostrat en els refredats.
 • Igualment els mucolítics no tenen efecte clínic demostrat científicament, valdria la pena evitar alternar aquests xarops sense fi durant tota l'època de fred.
 • La humidificació ambiental pot tenir el seu efecte beneficiós en tant que millora les mucoses nasals. Però no s'hauria d'usar en nens amb antecedents de bronquitis o asma, ja que la humidificació pot causar broncospasme i "ser pitjor el remei que la malaltia".
I sobre prevenció ...
 
No hi ha cap fàrmac ni cap complement alimentari amb capacitat per a evitar-

 • Una vegada més, molt important el rentat de mans.
 • Higiene en la manipulació d'aliments
 • A les escoles bressol i llocs molt concorreguts, s’ha de ventilar sovint, extremar les mesures d'higiene en les cuidadores i en les joguines i materials compartits.
I com una imatge val més que mil paraules podeu clicar aquí una entrada de Rosa, infermera i editora de "El blog de Rosa". Encara que el vídeo està enfocat a adults, els consells són vàlids també pels nostres nens.
Les persones malaltes haurien de quedar-se a casa....

dimecres, 9 de novembre de 2011

Preguntem a l'especialista: l'odontòleg respon sobre primera dentició (i II)

La segona part de les preguntes a l'odontòleg. Ens ha encantat l'experiència!

Higiene dental en nadons (la meva filla té 13 mesos i té gairebé totes les dents, li estan sortint els canins superiors)

Des del moment en què apareixen les primeres dents a la boca hem de cuidar-les. Al principi es recomana netejar les dents amb una gasa mullada amb aigua o amb una dedera (raspall dental de silicona que es posa al dit de la mare per poder raspallar les dents dels nadosn) després de la presa de llet de la nit. Si la lactància es perllonga durant tota la nit s’hauria de fer després de cada presa mentre duri la lactància (artificial o materna),
A partir de l’any s’ha d’iniciar al nen a raspallar regularmente les seves dents amb un raspall dental després de cada menjar i a la nit els pares han de realitzar aquest correcte raspallat de totes les dents.
Fins als 3 anys d’edat es recomana no fer servir cap tipus de dentrífic.

És preocupant que un nen de 2 anys no tingui totes les dents? (per exemple, que li faltin els ullals)

No, en absolut, les diferències entre nens en l’edat d’erupció i la seqüència en què les dents erupcionen són freqüents i normals.
Els patrons d’edat d’erupció i la seqüència s’estableixen d’acord amb el que s’observa en la població general, però sempre hi ha nens que van més ràpids o més lents sense que això sigui anormal.
Per regla general, la dentició de llet sol completar-se entre els 2 anys i mig i els 3 anys d’edat.

És possible que les dents es tornin grogues de sobte? S’hauran tenyit amb algun aliment?

És possible que les dents es taquin amb determinats aliments, begudes i fins i tot alguns medicaments. De qualsevol manera es tracta de taques o canvis de color externs que se solen eliminar sempre amb una correcta higiene dental.

Quin és el criteri, després d’un traumatisme oral, per derivar a l’odontòleg?

En principi tots aquells casos que cursen amb mobilitat, desplaçament o pèrdua d’una dent després del traumatisme han de consultar amb el dentista.
També els casos en els que s’ha perdut un tros de dent.
Pel que fa a les lesions de llavis i llengua, si no hi ha cap alteració de les anteriorment descrites a les dents, es poden resoldre sense problemas a les consultes pediàtriques.

Un nen pot néixer amb dents?

Sí, els nens poden néixer amb dents: són les dents natals i en general són incisius centrals inferiors de llet normals que han erupcionat de forma precoç.

Hi ha algun protocol a Espanya per als nens nascuts amb citomegalovirus congènit? He llegit sobre retards en l’aparició de la primera dentición i freqüents problemas amb l’esmalt que provoquen un desgast molt prematur i freqüents càries.

He estat buscant informació sobre patologia dental que pot presentar-se en pacients afectes de CMV congènit. En concret els temes plantejats pel que fa a retards en l’erupció i alteracions de l’esmalt no he trobat res descrit en la literatura que he consultat. Crec que les alteracions dentals són més aviat relacionades amb les alteracions neurològiques que poden aparèixer en aquests pacients i que sí pot donar lloc a algun tipus de patologia dental.
Pel que fa a l’existència d’algun protocol a Espanya m’ha resultat molt interessant tant des del punt de vista científic com personal aprofundir en aquest tema que per a mi era bastant desconegut. El que he trobat més complet i exhaustiu, encara que potser ja es coneix, és un document elaborat l’any 2009 del que t’adjunto cita:  
DOCUMENTO DE CONSENSO DE LA SEIP SOBRE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA INFECCION CONGENITA POR CITOMEGALOVIRUS
Baquero-Artigao: An Peditr (Bar) 2009; 71: 535-47
El passat mes de maig es van celebrar a l’Hospital 12 de Octubre de Madrid unes jornades de pares i professionals sobre aquest tema, que també poden ser d’interès.

Gràcies Dra. Maura!

dimarts, 8 de novembre de 2011

Preguntem a l'especialista: l'odontòleg respon sobre la primera dentició (I)La Dra. Maura, del Servei d'Odontopediatria, ha contestat les preguntes que van plantejar alguns dels nostres lectors. Aquí teniu la primera part i demà publicarem la segona. Continuem pensant en nous temes que puguin ser d'interés!

Quin paper té el fluor en la primera dentició?

El fluor té un paper molt important en la prevenció de la càries dental en la dentició definitiva. En general, es recomana l’ús de glopeigs amb fluor a partir de l’erupció de les primeres dents definitives, no abans.
En alguns casos de lesions inicials de càries dental a nivel d’incisius de llet pot estar recomanat fer tocs amb fluor tòpic però sempre que ho indiqui el dentista.

A partir de quina edat és recomanable anar a la primera revisió dental?

Donada l’actual crisi econòmica i veient com en els últims 5 anys la incidència de càries en la primera infància (menors de 3 anys) ha augmentat de forma considerable, creiem que la prevenció juga un paper importantíssim per evitar l’aparició de càries en els nens o almenys disminuir la seva incidència.
Ja que el tractament és sempre costós i no està cobert per la sanitat pública és important incorporar com més aviat millor mesures higièniques i dietètiques encaminades a l’aparició de càries.
Creiem que estaria indicat iniciar les revisions dentals entre el primer any i mig i els 2 anys.

És convenient treure el frenet dental a  un nen de 4 anys?

A la boca trobem els frenets labials. El més conegut és el que  s’observa entre els dos incisius centrals superiors, i el frenet lingual que s’observa en aixecar la llengua cap amunt.
El seu tractament és sempre quirúrgic i no depèn de l’edat del pacient sinó del grau d’hipertròfia (augment de mida) i de la implantació (posició en la qual s’insereix). En qualsevol cas no es pot generalitzar ja que el diagnòstic s’estableix amb l’exploració de cada cas i per això resulta difícil contestar sense veure el paciente.

La meva filla es queixa regularmente que li fan mal les dents. Té 3 anys, a què pot ser degut?

En general, a aquestes edats els nens no solen queixar-se molt de les dents. El més lògic és que pugui estar erupcionant algun dels últims molars.
Si les molèsties apareixen durant o immediatament després dels àpats es podria pensar en la impactació d’aliments entre els molars (restes de carn) que es resol raspallant  bé després de cada àpat o bé per la presència d’alguna càries. En aquest cas s’ha d’observar si té algun forat en els queixals o les dents i caldria anar al dentista.
Si les molèsties són regulars i augmenten amb el fred, el calor o sustàncies dolces, cal veure si hi ha alguna taca o zona desgastada en la superfície de les dents o en els queixals ja que podria relacionar-se amb algun defecte de l’esmalt o inici de càries.
Com a norma general, si no observem l’erupció d’alguna peça dental i les molèsties són habituals és recomenable consultar amb el dentista.

Glopeigs de fluor, són necessaris? A quines edats?

Els glopeigs amb fluor s’han d’iniciar en el moment en què erupcionen les primeres dents definitives, siguin molars o incisius, independentment de l’edat que tingui el nen.
S’ha de fer una vegada al dia, preferentment a la nit i sempre després del correcte raspallat dental. Després de realitzar la rentada es recomana no menjar res. Els glopeigs amb fluor es mantenen fins a finalitzar el recanvi dental (incisius centrals i laterals, superiors i inferiors).

dilluns, 7 de novembre de 2011

Bessons i burocràcia. Segona part"No oblidis passar pel Col.legi de Metges", em va dir un company de feina. "Donen una prestació econòmica durant els 3 primers anys", va afegir. Així doncs, en la meva condició de col.legiat em vaig dirigir a les dependències del col.legi de metges per esbrinar de què  tractava l'esmentada prestació. "Miri, fins l'any passat donàvem uns diners però aquest any , per temes de pressupost, ho deixem en una canastreta molt complerta". I sí, la veritat és que la canastreta, bé, les canestretes en el nostre cas, contenen multitud de productes tot i que el pernil i l'ampolla de cava encara no els he trobat.
Aprofitant la visita a la casa mare, em vaig dirigir a les oficines de Medicorasse, divisió del col.legi que gestiona tot allò relacionat amb assegurances. Allà havia d'actualitzar tota una sèrie de dades referents a la baixa maternal de la meva dona  i a la meva baixa paternal. "Sap vostè que donem un premi de natalitat?", em va comentar amablement una de les assessores. El tal premi, consistia en una prestació econòmica per cada nounat. El que jo no sabia era el calvari que hauria de passar. Vaig a haver d'omplenar tants formularis que per poc li regalo una de les canestretes per tal que em deixés marxar. Haig de dir que,poques setmanes més tard, el premi de "metge col.legiat mutualista procreador" lluia al meu compte corrent.
Següent estació: Centre d'assistència primària. La veritat és que un cop passats els tràngols de la seguretat social i el col.legi de metges, la inscripció dels lactants a l'ambulatori de zona va ser bufar i fer ampolles: llibre de família, padró i pediatre assignat a l'instant
Curiosa va resultar també la història de la canastreta d'obsequi que ofereix als nountats una coneguda cadena de supermercats. Aquí, els tràmits van ser relativament senzills. La sorpresa va arribar a l'hora de recollir els productes. Resulta que en tractar-se de bessons  i família nombrosa ens pertocaven.....4 canestretes!!!  El fet que el supermercat fos a prop de casa i que l'expectativa fos de 2 canestretes, va fer que un servidor anés "a cuerpo gentil" a recollir-les. Així doncs, ja podeu imaginar la fila que devia fer: descamisat i transportant 4 capses de tamany considerable una sobre de l'altre com si d'un Tetris tamany real es tractés.
Bé,ara només ens queden els carnets del Club Súper 3, el zoo (en qualitat de visitants,eh) i el Barça però això potser ho deixem per més endavant.