dimecres, 25 d’abril de 2012

La Fundació Hospital de Nens amb el Dia Mundial del PaludismeEl Paludisme, conegut també amb el nom de Malària, es una malaltia causada pel paràsit del gènere Plasmòdium, que s’encomana per la picada del mosquit Anopheles femella. 
Els símptomes més freqüents son febre, dolor muscular, cefalea, diarrea, tos i postració.
L’any 2010 uns 3.300 milions de persones, aproximadament la meitat de la població mundial, va estar exposada al Paludisme, especialment les persones que viuen en els països més pobres. D’aquestes, 216 milions van veure’s afectades per la malaltia, i 655.000 van morir, sent la majoria (90%) nens menors de 5 anys.

El Dia Mundial del Paludisme, instituït per la 60 Assemblea Mundial de la Salut el maig del 2007, suposa el reconeixement dels esforços de tothom per controlar eficaçment la malaltia.
La OMS, mitjançant el Programa Mundial contra el Paludisme, recolza els programes nacionals de lluita contra el Paludisme dels diferents països, amb assistència tècnica en el diagnòstic i tractament, mesures de prevenció i control dels vectors, vigilància epidemiològica i investigació.

El Dr. Álvaro Díaz, responsable de la Consulta de Patologia tropical, Nen viatger i Nen adoptat, ens recorda habitualment la importància de la prevenció del Paludisme quan viatgem a àrees endèmiques i dels esforços que es realitzen pel control de la malaltia, i en la investigació de nous tractaments i vacunes.

Dr. Ramon Clapés, pediatre i metge adjunt d'Hospitalització

dimarts, 17 d’abril de 2012

Links, apps i pediatres


Fa un mes aproximadament, vam participar des del nostre hospital a la jornada #appsonhealth que es va celebrar a Barcelona, organitzat pels nostres amics de Sant Joan de Déu.
L’excusa era perfecta per començar a aprofundir en les línies en què estem treballant des de fa uns mesos, pel que fa a la comunicació i a la relació metge-pacient, incorporant en aquests aspectes les aportacions que les noves tecnologies ens poden aportar.
Perquè a ningú se li escapa que les tecnologies ens han canviat la vida. També socialment: només ens hem de fixar en com molts de nosaltres mirem compulsivament els nostres mòbils.
L’accés a internet possibilita que les persones busquin sobre salut i sobre malalties a la xarxa. Els professionals hem pogut avançar molt en aquest sentit, en les cerques bibliogràfiques, en la comunicació amb altres professionals, etc.
Un pas més enllà el tenim amb les aplicacions dels smartphones i les seves possibilitats en l’àmbit de la salut. De la mateixa manera, tant els professionals com els pacients es beneficien d’aquestes noves possibilitats.
Si mirem què està passant als Estats Units, veiem que el 84% dels metges tenen smartphones. El 38% tenen tabletes (la gran majoria de la marca “de la poma”) i un 59% utilitzen aquestes eines professionalment.
En el nostre entorn les xifres són segurament diferents, però la revolució està arribant! I és que ningú és inmune a algunes aplicacions que permeten optimitzar l’exploració radiològica o fer coses tan sorprenents com mesurar la freqüència cardíaca a partir del sensor de la càmara de la tableta. Si bé algunes d’aquestes eines són enlluernadores però en realitat no canvien massa el dia a dia de metges i pacients, certament hi ha algunes altres que milloraran la qualitat de vida i els controls de determinats pacients, especialment els pacients crònics.
Els pediatres, afortunadament, veiem pocs pacients amb malalties cròniques en números absoluts, i comparat sobretot amb el que passa amb la població adulta. No obstant, el fet que els nostres pacients –i els seus pares- siguin joves, ens ofereix moltes oportunitats d’ensenyar i d'aprendre.
Els tipus d’aplicacions per a mòbils en salut són bàsicament 3:
1.   Benestar i prevenció, el que es coneix com “wellness”. Abundants, algunes amb important èxit.
2.   Suport per a professionals. Substituint a les nombroses llibretes i llibrets que els metges solem dur a les butxaques de les nostres bates.
3.   Maneig de malalties i autocura. Desenvolupades especialmente per a les malalties cròniques, com ara la diabetes.
Així que el futur comença avui i és possible que en un temps no gaire llunyà els metges prescriurem no només links sino també apps.
Dra. Amalia Arce, Coordinadora del Servei d'Urgències de l'Hospital de Nens 

dilluns, 2 d’abril de 2012

Primavera és sinònim d'al.lèrgiaLes malalties al·lèrgiques s’han duplicat en els últims 15 anys, arribant a afectar el 25% de la població. S’estima que entre el 15 i el 20% de la població espanyola té al·lèrgia al pol·len i entre els adolescents, la xifra arriba al 40%. Cal recordar que a Catalunya, un milió i mig de persones pateixen alguna patologia al·lèrgica. El 60% són malalties al·lèrgiques respiratòries, la més freqüent de les quals és, en un 40-50% la secundària als àcars de la pols domèstica, seguides dels pòl·lens (parietària, plàtan i gramínies amb un 40%).
En els nens la primera causa d’al·lèrgia respiratòria està relacionada amb els àcars de la pols domèstica,  que presenten simptomatologia durant tot l’any i pot aguditzar-se a la primavera els dies de més humitat.

L’índex d’acumulació de pòl·lens sol estar marcat per la pluviositat dels mesos de tardor i hivern i aquest any ha estat força escassa. Per això els nivells de concentració de pòl·lens seran entre lleus i moderats, però els símptomes es poden veure agreujats per la contaminació. Per a la seva pol·linització, la gramínia requereix tardors molt plujoses i climatologia anticiclònica al mes de maig, per això aquesta primavera les concentracions d’aquest al·lergen seran significativament menors.

La mala qualitat de l’aire a les ciutats ha incrementat de forma alarmant en els últims anys els casos d’al·lèrgia respiratòria. La barreja de pòl·lens de plantes i partícules de contaminació és perjudicial. El pol·len de ciutat és molt més agressiu, ja que la contaminació produeix canvis en l’estructura de les partícules i aquestes tenen major capacitat de provocar sensibilització en el pacient, el pas previ a patir una al·lèrgia.

La Xarxa Aerobiològica
de Catalunya del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB (ICTA-UAB) ens informa que a Barcelona en el inici del mes d’abril hi hauran uns nivells alts dels següents pòl·lens: Plàtan (nivell 4), Parietària (nivell 3), Xiprer (nivell 2), Pollancre (nivell 2) i Pi (nivell 2).
El pol·len més destacat en l’àrea Mediterrània és la parietària, que a més de molt al·lergènic té una prolongada pol·linització, durant els mesos de març a octubre.
En els mesos de maig i juny pol·linitzaran dos importants pòl·lens : gramínies i olivera. Finalment, a l’estiu correspon l’al·lèrgia a pòl·lens de quenopodiàcies.

Entrada escrita pel Dr. Alfons Malet i Casajuana, Coordinador del Servei d'Al.lèrgia de l'Hospital de Nens