dijous, 31 de maig de 2012

Si tú fumes, ell fumaEl 31 de maig de cada any l'OMS celebra el Dia Mundial sense Tabac, l'objectiu del qual consisteix a assenyalar els riscos que suposa el consum de tabac per a la salut i fomentar polítiques eficaces de reducció d'aquest consum. El consum de tabac és la segona causa mundial de mort, després de la hipertensió, i és responsable de la mort d'un de cada deu adults.
L'Assemblea Mundial de la Salut va instituir el Dia Mundial sense Tabac el 1987 per cridar l'atenció cap a l'epidèmia de tabaquisme i els seus efectes letals. El consum de tabac és la principal epidèmia prevenible a la qual s'enfronta la comunitat sanitària.
El consum de tabac és un dels principals factors de risc de diverses malalties cròniques, com el càncer i les malalties pulmonars i cardiovasculars. Malgrat això, el seu consum estpa molt estès a tot el món. Diversis països disposen de lleis que restringeixen la publicitat del tabac, regulen qui pot comprar i consumir productes del tabac, i on es pot fumar.
En el fum del tabac hi ha uns 4000 productes químics coneguts, dels quals se sap que, com a mínim 250, són nocius, i més de 50 cancerígens per a l'ésser humà. El fum del tabac en espais tancats és inhalat per tots, per tant, fumadors i no fumadors queden exposats als seus efectes nocius.
Uns 700 milions de nens, és a dir, gairebé la meitat dels nens del món, respiren aire contaminat per fum de tabac. Més d'un 40% dels nens tenen almenys un progenitor fumador. El 2004 els nens van ser víctimes del 28% de les 600.000 morts prematures atribuïbles al fum aliè.
Els efectes del tabac durant l'embaràs (per activa i per passiva, de la mare, pare o qualsevol convivent) són la prematuretat, la mort sobtada del nadó, el retard de creixement intrauterí i el baix pes al naixement. En el lactant, edat preescolar i nens més grans, predisposa a una major incidència de quadres d'asma, infeccions respiratòries i deteriorament de la funció pulmonar, com constatem diàriament en les nostres consultes de Pneumologia.
Ni la ventilació ni la filtració, ni tan sols ambdues combinades, poden reduir l'exposició al fum del tabac en espais interiors a nivells que es considerin acceptables. Els entorns totalment exempts de fum de tabac ofereixen l'única protecció eficaç.
En molts països de diferents parts del món ja s'han introduït lleis per protegir les persones de l'exposició al fum del tabac als llocs públics. A Espanya existeis la Llei 42/2010 aprovada el 21 de desembre de 2010, que modifica la Llei 28/2005 per garantir una bona salut dels nostres pacients pediàtrics. Aquesta llei prohibeix fumar a cafeteries, restaurants, centres sanitaris, escoles i fins i tot els recintes a l'aire lliure de l'entorn d'aquests centres, com patis, camps escolars, parcs infantils i àrees de joc dedicades a la infància.
Actualment existeixen múltiples tractaments per deixar de fumar, encara que un dels mètodes més efectius és la combinació d'informació mèdica amb el consegüent manteniment, teràpia nicotínica i suport psicològic. Des de la nostra institució encoratgem espacialment a lae famílies a tenir "llars lliures de fum".
Article redactat pel Servei de Pneumologia de la Fundació Hospital de Nens. Fonts: Otganització Mundial de la Salut, Asociación Española de pediatría, Sociedad Española de Neumología Pediátrica.

dimarts, 8 de maig de 2012

Massatge infantil: l'art de donar amorEn aquest link trobaràs els objectius i els avantatges que té el massatge pel teu bebé.

divendres, 4 de maig de 2012

Higiene de mans: Imprescindible


La seguretat del pacient és una de les línies de treball que més rellevància ha adquirit els darrers anys dintre de la sanitat. Un dels aspectes amb major repercussió sobre el pacient és la correcta higiene de mans dels professionals sanitaris.
La infecció nosocomial (infecció adquirida dintre de l’hospital)  afecta entre un 5 i un 10% de tots els pacients ingressats i entre un 15 i un 40% dels ingressats a les unitats de cures intensives. Aquest fet implica un increment important del risc de patir complicacions severes que en ocasions poden posar en perill la vida del malalt. Alhora, els costos derivats d’aquestes complicacions poden suposar fins a 2000€ per pacient amb una prolongació de l’estada hospitalària d’entre 7 i 10 dies.
Nombrosos estudis han demostrat que les mans dels professionals sanitaris són la principal via de transmissió. Per tant, la higiene de mans és la principal, més senzilla i eficaç mesura per prevenir la infecció nosocomial.
Actualment, els nivells d'adherència a la pràctica d’higiene de mans entre professionals  és inferior al 40%. Des de fa alguns anys, en el nostre mitjà, existeix l’Aliança per la Seguretat del Pacient  dins del qual, la promoció de la higiene de mans és un dels projectes estrella. El projecte, pretén donar un nou impuls a la promoció de la higiene de mans en els centres mitjançant la conscienciació dels professionals. Els recordatoris en el lloc de treball son una eina clau per promoure i recordar als professionals la importància de la higiene de mans i les indicacions per dur-la a terme. En el marc d’aquest projecte i sota l’apadrinament de la OMS, l’Aliança per la Seguretat del Pacient, promou la celebració del Dia Mundial de la Higiene de mans que té lloc el 5 de maig de cada any. Des de l’any 2011, la Fundació Hospital de Nens de Barcelona s’adhereix a aquesta iniciativa

Dr. Cachadiña, Direcció de Planificació, Organització i Qualitat