dimarts, 26 de juny de 2012

Picades d'insecte (i II): Prevenció i tractament

Imatge del Children's Hospital de Colorado

Com prevenir les picades en els nens?

En llocs tancats es poden emprar difusors elèctrics que alliberen substàncies actives (piretrines o derivats). Cal no confondre'ls amb els aparells que produeixen ultrasons, els quals no han demostrat cap eficàcia com a repel·lents d'insectes. Existeix també el sistema de combustió de substàncies, en general espirals de resines amb piretrines. Cal tenir molta cura de mantenir-les en un lloc no accessible per als petits.
Les piretrines també s'usen en forma de polvoritzadors que poden aplicar-se sobre la roba o els teixits de la casa, però mai sobre la pell.
Si volem evitar les picades a l'exterior, és preferible protegir la major superfície possible de la pell del nen amb roba. Les locions, aerosols o cremes que poden aplicar sobre la pell, i l'eficàcia està demostrada, tenen en la seva composició substàncies com la dietiltoluamida DEET o altres amides, èters o alcohols. Cal evitar la seva administració en ferides, prop de les mucoses o orificis facials, i en les mans dels nens perquè poden portar-les a la boca. En cap cas deixarem que els nens s'apliquin els repel·lents ells sols.
És important llegir el prospecte dels productes, ja que allà ens indicarà si és apte per a nens o nadons, segons el seu principi actiu o la seva concentració. En general, els repel·lents químics no estan permesos en menors de dos mesos. En aquests casos les locions elaborades a base de substàncies més naturals com la citronella o l'eucaliptus, poden ser una alternativa vàlida, encara que la seva eficàcia sigui més dubtosa. Consulteu, en qualsevol cas, sempre al vostre metge o farmacèutic, i fugiu dels consells dels profans, ja que un producte estigui fet a base de plantes no l'eximeix de riscos.
En els últims anys s'han posat de moda els pegats i les polseres antimosquits. La seva eficàcia no està demostrada (no sembla que el seu abast sigui major d'uns pocs centímetres), i a més tampoc es coneixen bé els riscos.
En cas de viatge a certes zones exòtiques (Àfrica, Àsia, Amèrica del Sud ..) pot ser necessari realitzar alguna prevenció especial per a les malalties transmissibles de la zona (malària, malaltia de la son ...). Consulti la seva agència de viatges o al seu centre de salut.

Com tractar les picades en els nens?

Es recomana en tots els casos mantenir una correcta higiene de la pell i de les ungles per evitar la sobreinfecció.
Si els símptomes són lleus i el nen no es grata, no sol ser necessari fer cap tractament.
En cas de picor pot administrar una loció antipruriginosa (calamina, mentol o càmfora) aplicant-la sovint per evitar rascar. Convé evitar les prescripcions farmacèutiques amb antihistamínics tòpics pel conegut risc de desenvolupar al·lèrgies.
Si la picor és molt intensa, les lesions presenten molta inflamació, o han aparegut butllofes i / o crostes ha de ser un metge o un farmacèutic el que valori la necessitat de prescriure tractament. Els antihistamínics orals són molt eficaços contra la picor. Les lesions es tractaran amb corticoides tòpics, associats o no a antibiòtics si es sospita infecció.

Casos especials

Quan hi ha fibló o una paparra adherida: És preferible que un metge s'asseguri que l'extracció és completa. Després caldrà desinfectar la zona i aplicar corticoide si s'ha produït molta inflamació.
Quan hi ha molta crosta: Aplicar antibiòtic sobre la picada evita la infecció. Cal assegurar-se que la vacunació antitetànica és correcta.
En cas d'al·lèrgia coneguda a vespes o abelles: el seu metge li informarà de la medicació que ha de portar amb si (“kit d'emergència "amb adrenalina) per, en cas de picada, administrar de manera preventiva per evitar el risc de " xoc anafilàctic".

Conclusions

Els nens són especialment vulnerables a les picades. Les al·lèrgies a les picades poden desencadenar quadres d'extrema gravetat.
Les picades poden transmetre malalties.
Cal tenir en compte l'edat del nen a l'hora de triar un repel·lent.
No administri al nen medicaments per a les picades sense consultar el pediatre.
En casos de picades persistents o símptomes estranys convé consultar sempre al metge

Segona i última part de l'article. Redactat per la Dra. M. Isabel Martínez de Pablo del Servei de Dermatologia.

dilluns, 25 de juny de 2012

Picades d'insectes (I)

Segur que a tots vosaltres us ha picat alguna vegada algun insecte. És un esdeveniment molest, però, en general, banal, i que de vegades pot ser difícil de prevenir, sobretot en les èpoques més caloroses de l'any.
Els més petits són especialment susceptibles, en primer lloc perquè a l'estiu acostumen a portar gran part de la seva superfície corporal al descobert, en segon lloc perquè presenten unes característiques immunològiques especials, que fan que la picada es pugui manifestar amb més intensitat que en els adults, i fins i tot transmetre malalties o desencadenar quadres greus. En casos concrets de pacients molt sensibles o al.lèrgics, una picada pot tenir un risc vital (el xoc al·lèrgic o anafilàctic).
Els més menuts, a més, tenen la peculiaritat de no resistir-se al rascat, amb el consegüent risc d'infecció de la picada i alteració de la cicatrització normal.


Imatge de rubiodistribuciones.es

Tipus d'artròpodes

Els agents que habitualment poden causar picades són de la família dels insectes (mosques i mosquits, tàvecs, abelles, vespes, formigues, puces i xinxes) o de la família dels aràcnids (aranyes i paparres).

Símptomes

La majoria de les vegades no s'és conscient de la picada inicial, sinó que el que s'aprecia és la reacció que produeix al cap d'uns minuts o hores. No obstant això en cas de vespes, abelles i algunes aranyes no sol passar desapercebut.
La lesió inicial sol ser una pàpula vermella (granet), amb més o menys inflamació, al mig de la qual es pot observar un punt central, amb crosta o vesícula (ampolla petita). La picor és un símptoma molt habitual. Si l'ampolla és molt gran, o la lesió es manipula, de seguida apareix una úlcera i una crosta, i aquestes seran les que determinin el grau de cicatriu residual.
En cas que el pacient sigui al · lèrgic a la picada, els fenòmens inflamatoris seran majors, i fins i tot es pot arribar a presentar dificultat respiratòria, dolor abdominal, confusió i esvaïment per fallada cardíaca i fins i tot mort.

Característiques especials d'algunes picades

Puces i xinxes: se solen adquirir en zones rurals i sobretot si hi ha animals de granja, les primeres, o en cases antigues, els segons. Es reprodueixen en totes les èpoques de l'any. Solen picar diverses vegades en una mateixa zona ("esmorzar, berenar i sopar"), pel que no és rar trobar diversos granets agrupats. Trien zones calentes i cobertes (cintura, zona de la roba interior).
Mosquits: prevalen en èpoques càlides i zones humides. Se solen trobar picades disperses en les àrees del cos no protegides per la roba.
Aranyes: les verinoses són rares al nostre país. La seva mossegada produeix una crosta per necrosi de la pell.
Paparres: en zones rurals en les quals hi ha animals. La picada pot ser indistingible d'altres, però és habitual trobar l’ artròpode adherit a la pell.

Malalties transmissibles

Tant els mosquits com les paparres són agents transmissors de malalties potencialment greus en el nostre medi. Davant de qualsevol picada que no cura en poques setmanes, davant l'aparició de taques al voltant de la picada o si el nen presenta símptomes generals (marejos, febre, dolors articulars o de cap), consultar el pediatre, informant de l'antecedent de la picada, ja que és important que descarti infeccions parasitàries o bacterianes transmeses a través de la picada.

Primera part de l'article, redactada per la Dra. M.Isabel Martínez de Pablo del Servei de Dermatologia

divendres, 22 de juny de 2012

Picades de medusa, què podem fer?Algunes meduses, corals i anemones posseeixen en la seva superfície una substància "verinosa" o irritant (neurotoxina), que al contacte amb la pell pot provocar erupcions i lesions de gravetat variable. Al nostre país les meduses arriben a la costa sobretot després de l'època de reproducció.

Quins símptomes produeixen?

El primer símptoma sol ser una sensació ardent o elèctrica a la zona de contacte. Posteriorment apareixeran les lesions, en general dibuixant l'àrea de contacte. Es poden presentar en forma de "faves", butllofes, i fins i tot úlceres, que en general piquen molt o són bastant doloroses. En cas d'afectació d'una important superfície cutània, i sobretot en alguns individus predisposats, es pot arribar a un quadre per toxicitat generalitzada, amb dificultat per respirar, vòmits, rampes musculars i fins i tot xoc.

Què podem fer?

En primer lloc cal comprovar que no queden residus dels tentacles adherits o incrustats a la pell del nen. Si això és així, NO S'HA DE RENTAR LA ZONA AMB AIGUA DOLÇA, AIGUA CALENTA O GEL. Hem d'evitar també fregar la zona o que el nen es rasqui. Tot això pot perpetuar l'alliberament del "verí" i empitjorar el quadre. Si no pot valorar el cas immediatament cap persona qualificada, es netejarà la zona amb vinagre o amb aigua de mar i es cobrirà fins a rebre atenció mèdica. Els residus s'eliminaran acuradament amb pinces o agulles, en condicions higièniques idònies.
Quan està clar que no hi ha residus, en general n'hi haurà prou amb cures antisèptiques (alcohol, iode, clorhexidina ...). Per frenar la inflamació s'administraran corticoides tòpics, als quals es pot afegir antihistamínic oral (en cas de picor), o bé paracetamol o antiinflamatoris orals (en cas de dolor). El metge pot recomanar realitzar cures amb antibiòtic en pomades si veu risc d'infecció.
Els casos amb simptomatologia general hauran de ser sempre atesos de forma hospitalària, i fins i tot podria ser recomanable portar un "kit d'emergència", com en el cas de les al·lèrgies a picades d'insectes.

I com podem evitar-ho?

Si és possible, cal evitar els banys en zones amb abundància de meduses. Només els teixits gruixuts semblen protegir del contacte (Neoprè, Lycra gruixuda, ...). Eviti que els nens toquin animals o restes marines; tot i que semblin morts poden alliberar el verí.

Entrada escrita per la Dra. M. Isabel Martínez de Pablo, del Servei de Dermatologia.